Zapytanie ofertowe Nr 1/ENMIII/2020

[06.11.2020 r.] NanoSanguis S.A. informuje, że w związku z realizacją prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu pt.: “Nanosystemy sprzężone z fragmentami przeciwciał do celowanej terapii infekcji mózgu” (nr projektu: 16/EuroNanoMed/2019), współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EuroNanoMed III Joint Transnational Call for Proposal (2018) for „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanmedicine”, z dniem 06.11.2020 r. ogłoszone zostaje Zapytanie ofertowe nr 1/ENMIII/2020 dotyczące dostawy Systemu do chromatografii żelowej FLASH z detektorami UV i ELSD wraz z akcesoriami. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2020 r. do godz. 23:59.

Zapraszamy do składania ofert.

Informacja o wyborze podwykonawcy do zapytania ofertowego nr 1/ŚDM/2019

[08.01.2020r.] NanoSanguis S.A. informuje o wyniku postepowania ofertowego nr 1/ŚDM/2019 w związku z wyborem Wykonawcy wynajmu mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia laboratoryjnego, w celu realizacji projektu pt. ,,Substytut czerwonych krwinek – faza Proof of Mechanism” (nr projektu: MAZOWSZE/0073/19), który planowany jest do realizacji z udziałem dofinansowania publicznego w ramach Konkursu Ścieżka dla Mazowsza (Numer konkursu: Ścieżka dla Mazowsza/2019) przeprowadzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

[20.12.2019 r.] NanoSanguis S.A. informuje, że w związku z planowaną realizacją prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu pt. ,,Substytut czerwonych krwinek – faza Proof of Mechanism” (nr projektu: MAZOWSZE/0073/19), który planowany jest do realizacji z udziałem dofinansowania publicznego w ramach Konkursu Ścieżka dla Mazowsza (Numer konkursu: Ścieżka dla Mazowsza/2019) przeprowadzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłaszamy Zapytanie ofertowe nr 1/ŚDM/2019 dotyczące wynajmu mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia laboratoryjnego. Zapraszamy do składania ofert.

Ogłoszenie o pracę - Senior Researcher

NanoSanguis S.A. poszukuje kandydata na stanowisko: Senior Researcher

Więcej szczegółów w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o pracę - Project Manager

NanoSanguis S.A. poszukuje kandydata na stanowisko: Project Manager

Więcej szczegółów w załączonym ogłoszeniu.

Zapraszamy na 9. Forum Rozwoju Mazowsza

Już po raz dziewiąty Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych organizuje Forum Rozwoju Mazowsza. To najważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenie
o charakterze konferencyjno-warsztatowym związane z rozwojem regionu. Jego główną ideą jest promocja innowacyjnych projektów i rozwiązań, które dzięki wsparciu Funduszy Europejskich są realizowane i wykorzystywane na Mazowszu. 9. Forum Rozwoju Mazowsza odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego
oraz Komisji Europejskiej. W tym roku w gronie jego Partnerów nie mogło zabraknąć także NanoSanguis.

17 i 18 października br., na terenie Centrum Konferencyjnego Legii Warszawa,
przy ul. Łazienkowskiej 3, uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczyć w niebanalnych warsztatach, pokazach innowacyjnych rozwiązań, konsultacjach ze znakomitymi ekspertami, a także w cyklu debat prowadzonych z udziałem gości z kraju i zagranicy oraz transmitowanych
na żywo w Internecie. Nie zabraknie specjalnych pokazów nowych projektów i prototypów, które dotychczas skrywane były w laboratoriach, a na 9. Forum Rozwoju Mazowsza będą miały swoje premiery.

Tematami przewodnimi wydarzenia będą tym razem: Region Przyszłości, Ekoregion, Człowiek i Medycyna. Obszar Turystyka i Kultura nawiąże do wszystkich trzech głównych tematów. Zapraszamy na  kilkanaście godzin poświęconych dyskusji i wymianie doświadczeń w zakresie realizacji projektów, ale także problemów i wyzwań, z jakimi na co dzień mierzą się przedsiębiorcy, naukowcy, urzędnicy, czy też przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy. Podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza dowiedzą się Państwo także,
w jaki sposób współpracować z partnerami i wykonawcami usług, o czym pamiętać podczas realizacji projektu z unijnym dofinansowaniem, a także jak zwiększać efektywność podejmowanych działań, w tym także z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z wstępnym programem wydarzenia na stronie www.forumrozwojumazowsza.eu który sukcesywnie uzupełniamy o informacje dotyczące szczegółów debat, warsztatów, pokazów, sylwetek prelegentów i ekspertów. Już dziś zapraszamy także do rejestracji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji przez specjalny formularz umieszczony na stronie wydarzenia (każdy uczestnik otrzyma imienny identyfikator upoważniający do wejścia na teren 9. Forum Rozwoju Mazowsza). A ponieważ atrakcji jest co prawda wiele, ale liczba uczestników którzy mogą wziąć udział w wielu z nich jest ograniczona warto zarejestrować się już teraz.

O tym co my pokażemy podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza na naszym stanowisku – poinformujemy już niebawem.

Ogłoszenie o pracę - Biochemik/Chemik organik

NanoSanguis S.A. poszukuje kandydata na stanowisko: BIOCHEMIK/CHEMIK ORGANIK
w projekcie dofinansowanym w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe”.
Miejsce pracy: Warszawa

Więcej szczegółów w załączonym ogłoszeniu.

[12.05.2017] Rozstrzygnięcie wyboru Wykonawcy na świadczenie usług rzecznika patentowego polegających na reprezentowaniu Zamawiającego, w celu uzyskania patentu na wynalazek na podstawie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 1/POIR/2.3.4/2017, w związku z planowaną realizacją projektu, który zakłada ochronę własności przemysłowej wnioskodawcy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/POIR/2.3.4/2017

[20.04.2017 r.] NanoSanguis S.A informuje, że w związku z planowaną realizacją projektu, który zakłada ochronę własności przemysłowej wnioskodawcy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, zapraszamy do składania ofert.

Anulowanie zapytania ofertowego nr 1/01/POIR

[03.02.2016 r.] NanoSanguis S.A informuje, iż zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia: system do cytometrii przepływowej w ramach realizacji projektu „OrganFarm- system do długoterminowego przechowywania organów ex-vivo” decyzją Zarządu zostało anulowane. Przepraszamy i jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie rozpisane nowy konkurs ofert.

Wydłużenie terminu nadsyłania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1/01/POIR

[24.01.2016 r.] Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert do dnia 10 lutego 2017 roku. Szczegółowe informacje w “Komunikacie Zamawiającego ws. wydłużenia terminu zapytania ofertowego nr 1/01/POIR”

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 1/01/POIR

W związku z pojawiającymi się pytaniami do zapytania ofertowego nr 1/01/POIR, w załączonym pliku Zamawiający przedstawia odpowiedzi na przesłane pytania. W związku z nadesłaniem pytań Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert do dnia 24 stycznia 2017 roku.

Zapytanie ofertowe nr 1/01/POIR

W związku z planowaną realizacją przez NanoSanguis S.A. projektu “OrganFarm- system do długoterminowego przechowywania organów ex-vivo” – Konkurs 1/1.1.1/2016 w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.: Wspieranie działalności B + R przedsiębiorstw, niniejszym ogłasza się konkurs ofert na dostawę urządzenia: system do cytometrii przepływowej.

Więcej szczegółów w załączonym pliku.

Ogłoszenie o pracę - Chemik Analityk

NanoSanguis S.A. poszukuje kandydata na stanowisko: CHEMIK ANALITYK
w projekcie: OrganFarm – system do długoterminowego przechowywania organów ex-vivo, wspófinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20, Działanie 1.1/Poddziałanie 1.1.1.
Miejsce pracy: Warszawa

Więcej szczegółów w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o pracę - Technik Laboratoryjny

NanoSanguis S.A. poszukuje kandydata na stanowisko: TECHNIK LABORATORYJNY
w projekcie: OrganFarm – system do długoterminowego przechowywania organów ex-vivo, wspófinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20, Działanie 1.1/Poddziałanie 1.1.1.
Miejsce pracy: Warszawa

Więcej szczegółów w załączonym ogłoszeniu.

Komunikat do Zapytania ofertowego nr 5/POIR/1.1.1/2016

[22.10.2016 r.] Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach Zapytania ofertowego nr 5/POIR/1.1.1/2016 miało miejsce w terminie od 10 października 2016 r. do 21 października 2016 r. do dodz. 16:00.  W czasie trwania procedury zapytania ofertowego nie została złożona żadna oferta. Mając na uwadze powyższe, zapytanie ofertowe pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/1.1.1/2016

[10.10.2016 r.] W związku z planowaną realizacją przez NanoSanguis S.A. projektu „OrganFarm – system do długoterminowego przechowywania organów ex-vivo” Konkurs 1/1.1.1/2016” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.: Wspieranie działalności B + R przedsiębiorstw, niniejszym ogłasza się konkurs ofert na dostawę związków chemicznych – perfluorowanych węglowodorów.

[03.08.2016] w związku z wyborem wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, związanej z „opracowaniem urządzenia oraz płynu perfuzyjnego do długoterminowego przechowywania i  transportu organów”  Kod CPV usługi: 73000000-3 „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe”, NanoSanguis S. A. niniejszym ogłasza sprostowanie do opublikowanej 28.07.2016 r. decyzji w sprawie wyboru Wykonawcy na usługi B+R w postępowaniu ofertowym nr 4/POIR/1.1.1/2016.
[28.07.2016] w związku z wyborem wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, związanej z „opracowaniem urządzenia oraz płynu perfuzyjnego do długoterminowego przechowywania i  transportu organów”  Kod CPV usługi: 73000000-3 „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe”, NanoSanguis S. A. niniejszym informuje o wyniku postępowania ofertowego nr 4/POIR/1.1.1/2016 w związku z wyborem wykonawcy usługi B+R związanej z opracowaniem urządzenia oraz płynu perfuzyjnego do długoterminowego przechowywania i transportu organów (badania kliniczne).
[28.07.2016] w związku z wyborem wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, związanej z „opracowaniem urządzenia oraz płynu perfuzyjnego do długoterminowego przechowywania i  transportu organów”  Kod CPV usługi: 73000000-3 „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe”, NanoSanguis S. A. niniejszym informuje o wyniku postępowania ofertowego nr 3/POIR/1.1.1/2016 w związku z wyborem wykonawcy usługi B+R związanej z opracowaniem urządzenia oraz płynu perfuzyjnego do długoterminowego przechowywania i transportu organów (badania przedkliniczne).
[30.06.2016] w związku z wyborem wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, związanej z „opracowaniem urządzenia oraz płynu perfuzyjnego do długoterminowego przechowywania i  transportu organów”  Kod CPV usługi: 73000000-3 „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe”, NanoSanguis S. A. ogłasza oświadczenie dotyczące zapytań ofertowych nr 3/POIR/1.1.1/2016 i 4/POIR/1.1.1/2016
[17.06.2016] w związku z wyborem wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, związanej z „opracowaniem urządzenia oraz płynu perfuzyjnego do długoterminowego przechowywania i  transportu organów”  Kod CPV usługi: 73000000-3 „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe”, NanoSanguis S. A. ogłasza zapytanie ofertowe nr 4/POIR/1.1.1/2016
[17.06.2016] w związku z wyborem wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, związanej z „opracowaniem urządzenia oraz płynu perfuzyjnego do długoterminowego przechowywania i  transportu organów”  Kod CPV usługi: 73000000-3 „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe”, NanoSanguis S. A. ogłasza zapytanie ofertowe nr 3/POIR/1.1.1/2016
[04.06.2016] Rozstrzygnięcie wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu na podstawie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 2/RPOWM/1.2/2016, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Substytut czerwonych krwinek” w ramach konkursu działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe”.
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Substytut czerwonych krwinek” w ramach konkursu działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe”, NanoSanguis S.A. ogłasza zapytanie ofertowe dot. wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu nr 2/RPOWM/1.2/2016.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/RPOWM/1.2/2016

W dniu 27.05.2016 unieważnione zostaje zapytanie ofertowe nr 1/RPOWM/1.2/2016 dotyczące wyboru podwykonawcy usług badawczych planowanego projektu „Substytut czerwonych krwinek”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe z dnia 25.05.2016 r. ze względu na weryfikację przez Zamawiającego zakresu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu 27.05.2016 r. ogłosi nowe zapytanie ofertowe uwzględniające zmianę zakresu zamówienia.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Substytut czerwonych krwinek” w ramach konkursu działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe”, NanoSanguis S.A. ogłasza zapytanie ofertowe dot. wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu.

NanoSanguis S.A | Rakowiecka 36 | 02-532 Warszawa | Polska
NIP: 7010537389 | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 595165 | Kapitał zakładowy 183 028 zł w całości wpłacony