[13.10.2021]

Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

COO / Kierownik projektu

 

[05.10.2021]

Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Kierownik ds. Badań i Rozwoju / Kierownik Projektu

 

[20.12.2019 r.] NanoSanguis S.A. informuje, że w związku z planowaną realizacją prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu pt. ,,Substytut czerwonych krwinek – faza Proof of Mechanism” (nr projektu: MAZOWSZE/0073/19), który planowany jest do realizacji z udziałem dofinansowania publicznego w ramach Konkursu Ścieżka dla Mazowsza (Numer konkursu: Ścieżka dla Mazowsza/2019) przeprowadzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłaszamy Zapytanie ofertowe nr 1/ŚDM/2019 dotyczące wynajmu mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia laboratoryjnego. Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe Nr 1/ŚDM/2019
Załącznik 1. Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 1/ŚDM/2019
Załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia. warunków uczestnictwa do zapytania ofertowego nr 1/ŚDM/2019
Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy dot. braku powiązań do zapytania ofertowego nr 1/ŚDM/2019
Załącznik nr 4. Opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/ŚDM/2019.

[12.05.2017] Rozstrzygnięcie wyboru Wykonawcy na świadczenie usług rzecznika patentowego polegających na reprezentowaniu Zamawiającego, w celu uzyskania patentu na wynalazek na podstawie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 1/POIR/2.3.4/2017, w związku z planowaną realizacją projektu, który zakłada ochronę własności przemysłowej wnioskodawcy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/POIR/2.3.4/2017

[20.04.2017 r.] NanoSanguis S.A informuje, że w związku z planowaną realizacją projektu, który zakłada ochronę własności przemysłowej wnioskodawcy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, a także obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, zapraszamy do składania ofert.

Anulowanie zapytania ofertowego nr 1/01/POIR

[03.02.2016 r.] NanoSanguis S.A informuje, iż zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia: system do cytometrii przepływowej w ramach realizacji projektu „OrganFarm- system do długoterminowego przechowywania organów ex-vivo” decyzją Zarządu zostało anulowane. Przepraszamy i jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie rozpisane nowy konkurs ofert.

Wydłużenie terminu nadsyłania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1/01/POIR

[24.01.2016 r.] Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert do dnia 10 lutego 2017 roku. Szczegółowe informacje w “Komunikacie Zamawiającego ws. wydłużenia terminu zapytania ofertowego nr 1/01/POIR”

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 1/01/POIR

W związku z pojawiającymi się pytaniami do zapytania ofertowego nr 1/01/POIR, w załączonym pliku Zamawiający przedstawia odpowiedzi na przesłane pytania. W związku z nadesłaniem pytań Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert do dnia 24 stycznia 2017 roku.

Zapytanie ofertowe nr 1/01/POIR

W związku z planowaną realizacją przez NanoSanguis S.A. projektu “OrganFarm- system do długoterminowego przechowywania organów ex-vivo” – Konkurs 1/1.1.1/2016 w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.: Wspieranie działalności B + R przedsiębiorstw, niniejszym ogłasza się konkurs ofert na dostawę urządzenia: system do cytometrii przepływowej.

Więcej szczegółów w załączonym pliku.

Komunikat do Zapytania ofertowego nr 5/POIR/1.1.1/2016

[22.10.2016 r.] Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach Zapytania ofertowego nr 5/POIR/1.1.1/2016 miało miejsce w terminie od 10 października 2016 r. do 21 października 2016 r. do dodz. 16:00.  W czasie trwania procedury zapytania ofertowego nie została złożona żadna oferta. Mając na uwadze powyższe, zapytanie ofertowe pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/1.1.1/2016

[10.10.2016 r.] W związku z planowaną realizacją przez NanoSanguis S.A. projektu „OrganFarm – system do długoterminowego przechowywania organów ex-vivo” Konkurs 1/1.1.1/2016” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.: Wspieranie działalności B + R przedsiębiorstw, niniejszym ogłasza się konkurs ofert na dostawę związków chemicznych – perfluorowanych węglowodorów.

[03.08.2016] w związku z wyborem wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, związanej z „opracowaniem urządzenia oraz płynu perfuzyjnego do długoterminowego przechowywania i  transportu organów”  Kod CPV usługi: 73000000-3 „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe”, NanoSanguis S. A. niniejszym ogłasza sprostowanie do opublikowanej 28.07.2016 r. decyzji w sprawie wyboru Wykonawcy na usługi B+R w postępowaniu ofertowym nr 4/POIR/1.1.1/2016.
[28.07.2016] w związku z wyborem wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, związanej z „opracowaniem urządzenia oraz płynu perfuzyjnego do długoterminowego przechowywania i  transportu organów”  Kod CPV usługi: 73000000-3 „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe”, NanoSanguis S. A. niniejszym informuje o wyniku postępowania ofertowego nr 4/POIR/1.1.1/2016 w związku z wyborem wykonawcy usługi B+R związanej z opracowaniem urządzenia oraz płynu perfuzyjnego do długoterminowego przechowywania i transportu organów (badania kliniczne).
[28.07.2016] w związku z wyborem wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, związanej z „opracowaniem urządzenia oraz płynu perfuzyjnego do długoterminowego przechowywania i  transportu organów”  Kod CPV usługi: 73000000-3 „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe”, NanoSanguis S. A. niniejszym informuje o wyniku postępowania ofertowego nr 3/POIR/1.1.1/2016 w związku z wyborem wykonawcy usługi B+R związanej z opracowaniem urządzenia oraz płynu perfuzyjnego do długoterminowego przechowywania i transportu organów (badania przedkliniczne).
[30.06.2016] w związku z wyborem wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, związanej z „opracowaniem urządzenia oraz płynu perfuzyjnego do długoterminowego przechowywania i  transportu organów”  Kod CPV usługi: 73000000-3 „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe”, NanoSanguis S. A. ogłasza oświadczenie dotyczące zapytań ofertowych nr 3/POIR/1.1.1/2016 i 4/POIR/1.1.1/2016
[17.06.2016] w związku z wyborem wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, związanej z „opracowaniem urządzenia oraz płynu perfuzyjnego do długoterminowego przechowywania i  transportu organów”  Kod CPV usługi: 73000000-3 „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe”, NanoSanguis S. A. ogłasza zapytanie ofertowe nr 4/POIR/1.1.1/2016
[17.06.2016] w związku z wyborem wykonawcy na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, związanej z „opracowaniem urządzenia oraz płynu perfuzyjnego do długoterminowego przechowywania i  transportu organów”  Kod CPV usługi: 73000000-3 „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe”, NanoSanguis S. A. ogłasza zapytanie ofertowe nr 3/POIR/1.1.1/2016
[04.06.2016] Rozstrzygnięcie wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu na podstawie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 2/RPOWM/1.2/2016, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Substytut czerwonych krwinek” w ramach konkursu działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe”.
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Substytut czerwonych krwinek” w ramach konkursu działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe”, NanoSanguis S.A. ogłasza zapytanie ofertowe dot. wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu nr 2/RPOWM/1.2/2016.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/RPOWM/1.2/2016

W dniu 27.05.2016 unieważnione zostaje zapytanie ofertowe nr 1/RPOWM/1.2/2016 dotyczące wyboru podwykonawcy usług badawczych planowanego projektu „Substytut czerwonych krwinek”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe z dnia 25.05.2016 r. ze względu na weryfikację przez Zamawiającego zakresu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu 27.05.2016 r. ogłosi nowe zapytanie ofertowe uwzględniające zmianę zakresu zamówienia.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu „Substytut czerwonych krwinek” w ramach konkursu działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe”, NanoSanguis S.A. ogłasza zapytanie ofertowe dot. wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu.

NanoSanguis S.A | Rakowiecka 36 | 02-532 Warszawa | Polska
NIP: 7010537389 | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 595165 | Kapitał zakładowy 3 788 560,00 zł w całości wpłacony