Październik 2022:

W dniu 29 września 2022 roku firma NanoSanguis S.A. wzięła udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania i problemy nauk biomedycznych” organizowanej przez Fundację „Tygiel”. Prezentacja ustna pt.: „Syntetyczny substytut krwi”, omówiono wyniki projektu „Substytut czerwonych krwinek” współfinansowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, umowa nr: RPMA.01.02.00-14-5721/16. [PDF] [BOA] [Harmonogram] [WWW]

October, 2022:

On September 29th, 2022, NanoSanguis S.A. was participated in the 6th National Scientific Conference “Challenges and problems of biomedical sciences” organized by the “Tygiel” Foundation. Oral presentation entitled: “Synthetic blood substitute”, discussed the results of the project “Red Blood Cell Substitute” co-financed by the Mazovian Unit for the Implementation of EU Programs, agreement no.: RPMA.01.02.00-14-5721/16. [PDF] [BOA] [Harmonogram] [WWW]

Sierpień 2022:

W kwietniu 2021 r. firma NanoSanguis S.A. opublikowała artykuł „Fluorosurfaktanty do nanoemulsji medycznych, ich właściwości powierzchniowo czynne i biologiczne” w czasopiśmie Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Badania współfinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, umowa nr: RPMA.01.02.00-14-5721/16. [PDF] [DOI] [WWW]

August, 2022:

On April, 2021, NanoSanguis S.A. published an article “Fluorosurfactants for medical nanoemulsions, their surface-active and biological properties” in Colloids and Surfaces B: Biointerfaces journal. Research was co-financed by the Mazovian Unit for the Implementation of EU Programs, agreement no.: RPMA.01.02.00-14-5721/16. [PDF] [DOI] [WWW]